Tamini Médiaműhely Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Egységes szerkezetben

Készült: 2018. július 12-én
Hatályos: 2018. július 12-től
Módosítva: 2019. április 7-én

Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Ügyfélszolgálatunk a hello@csaszarvonal.hu e-mail címen érhető el.

Fogalmak

 • Szolgáltató: A Tamini Médiaműhely Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
 • Felhasználó: A Weboldalt és a Mobilalkalmazást használó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
 • Megrendelő: Az a Felhasználó, aki a Mobilalkalmazásban elérhető Videókat megvásárolja
 • Médiapartner: Az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Tamini Médiaműhely Bt-vel az általa szolgáltatott tartalmak kapcsán jogviszonyban áll.
 • Weboldal: A https://csaszarvonal.hu címen elérhető webalkalmazás és annak tartalma
 • Mobilalkalmazás: A Google Play és az Apple App Store áruházakból ingyenesen letölthető Császárvonal mobilalkalmazás
 • Videók: A Mobilalkalmazáson belül elérhető videotartalmak, torna- és mozgássorok
 • Szolgáltatás: A Weboldalon és a Mobilalkalmazáson belül elérhető cikkek, videók és segédletek rendelkezésre bocsájtása, azok elérhetőségének biztosítása
 • Üzleti szolgáltatás: A Mobilalkalmazáson belül elérhető videók rendelkezésre bocsájtása, azok elérhetőségének biztosítása egyszeri díj ellenében

A Szolgáltató neve, címe, az Általános Szerződési Feltételek célja és hatálya

A Szolgáltató megnevezése, székhelye

Cég neve: Tamini Médiaműhely Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye és telephelye: 2151 Fót, Sopronok utca 2.
Cégjegyzékszáma: 13-06-071301
Adószáma: 26318390-1-13
Bankszámlaszáma: K&H Bank, 10402197 50526880 70771011

Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek célja a Szolgáltató internetes és mobil tartalomszolgáltatás (cikkek, videók, segédletek) nyújtásának, valamint integrált fizetési rendszerének igénybevételének, jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása, különös tekintettel a Szolgáltatás tárgyára, a fizetés rendjére és a Szolgáltatás minőségi követelményeire.
A Tamini Médiaműhely Bt. jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel jogosult internetes és mobil tartalom (cikkek, videók, segédletek) szolgáltatására, megrendelések teljesítésére és kapcsolódó Szolgáltatások nyújtására, amely Szolgáltatásokat a Megrendelők számára az irányadó jogszabályokra figyelemmel, a jelen vállalkozási feltételekkel biztosít.
A Szolgáltatás Megrendelője csak természetes személy lehet.
A Szolgáltatás Médiapartnere lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya kiterjed a Weboldal látogatóira, a Mobilalkalmazás felhasználóira és Megrendelőire, Médiapartnerekre és a Szolgáltatóra.

Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek azok Weboldalon történő közzétételétől, 2018. július 12-től hatályosak.
Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed valamennyi földrajzi területre, ahol a Szolgáltató Szolgáltatást nyújt.

Közzététel

A mindenkor hatályos üzletszabályzat és adatvédelmi tájékoztató megtalálható a Weboldalon.
Általános Szerződési Feltételek: https://csaszarvonal.hu/info/aszf
Adatvédelmi tájékoztató: https://csaszarvonal.hu/info/adatvedelem

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása

Weboldal és Mobilalkalmazás szöveges tartalmi elemei

A világméretű tendenciákhoz hasonlóan itthon is egyre magasabb arányban végződnek a szülések császármetszéssel, ám az érintett édesanyák nagyon kevés valós és kézzelfogható információt kapnak a műtétet megelőzően, majd a gyógyulással kapcsolatos tennivalók kapcsán. Célunk, hogy ezt az információs hiátust pótoljuk szakértőkkel összeállított információs termékeinkkel.

Segédletek (Szülési terv, Kelengyelista)

Ezekkel a császáros szülésre való tudatos felkészülést segítjük elő.

Videók

Felmérésünk szerint az édesanyák 70%-a nem találkozik a császármetszést követően gyógytornásszal a kórházban, akinek a munkája és jelenléte épp azért volna fontos egy hasi műtét után, hogy az érintettek minél zavartalanabbul tudjanak regenerálódni a beavatkozás után, minél kevesebb szövődménnyel számolva. Tornasoraink, szemléltető oktatóvideóink az egészségügyi rendszer ezen hiányosságát pótolják, lehetőséget adva az édesanyáknak, hogy önerőből, önszorgalomból tehessenek magukért.

Az Üzleti Szolgáltatás megrendelésekor egyszeri szolgáltatási díj fizetendő.
Üzleti szolgáltatásként a Szolgáltató a díjak megfizetése után a Megrendelőnek
Android platformon: elektronikus úton, a Megrendelő által megadott e-mail címre egy aktivációs kulcsot küld. Az aktivációs kulcs segítségével a Mobilalkalmazás Videók menüpontjában elérhetővé válnak a Szolgáltató által készített Videók, melyeket a Megrendelő a mobiltelefon-készülékére letölthet és ott azokat időkorlát nélkül tetszőleges számú alkalommal megtekintheti. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás megszüntetésére, amely szándékát a Weboldalon előzetesen a Szolgáltatás megszüntetése előtt egy hónappal közzéteszi. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy már megvásárolt Videókat a Megrendelő részére elektronikus formában a Szolgáltatás megszüntetése után legfeljebb egy évig elérhetővé teszi.
iOS platformon: az Apple alkalmazáson belüli vásárlási rendszere segítségével vásárolja meg a videókat. A Mobilalkalmazás Videók menüpontjában ezután elérhetővé válnak a Szolgáltató által készített Videók, melyeket a Megrendelő a mobiltelefon-készülékére letölthet és ott azokat időkorlát nélkül tetszőleges számú alkalommal megtekintheti. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás megszüntetésére, amely szándékát a Weboldalon előzetesen a Szolgáltatás megszüntetése előtt egy hónappal közzéteszi. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy már megvásárolt Videókat a Megrendelő részére elektronikus formában a Szolgáltatás megszüntetése után legfeljebb egy évig elérhetővé teszi.
Android platformon a Vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Megrendelő az alábbi oldalakon található kötelezően kitöltendő adatbeviteli mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Tamini Médiaműhely Bt. felelősséget nem vállal.

Általános tudnivalók, feltételek

A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Szolgáltatás igénybevételével
 • A Felhasználó elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező érvényűnek veszi
 • A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a díjfizetésről a természetes személynek a számla kiállításához meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét, számlázási címét és e-mail címét. A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cég nevét, a számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kell megadnia, mely adatokat a Tamini Médiaműhely Bt. az Adatvédelmi Szabályzat szerint kezel.
 • A Mobilalkalmazásra és a Weboldalra Ön felhasználási engedélyt, nem pedig tulajdonjogot szerez, jelen Szerződési Feltételek feltételei szerint. Ön mint Felhasználó a Mobilalkalmazás letöltésével, telepítésével, illetve használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szerződési Feltételekben foglaltakat.
 • Szerződő Felek: A Szoftver letöltésével, illetve használatával Ön mint végfelhasználó elfogadja, hogy jelen Végfelhasználói Licencszerződés Ön és a Szolgáltató között jön létre, nem pedig a Google-lel. A Mobilalkalmazással kapcsolatos felelősség kifejezetten a Szolgáltatót terheli, nem pedig a Google-t.
 • A felhasználási engedély terjedelme: A Szerződés alapján Ön mint Felhasználó nem kizárólagos, területileg korlátlan, át nem ruházható licencjogot szerez a Szoftver saját célokra történő, a Google Play Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Használati Feltételek) és a Google Play éppen érvényes Üzleti és Programszabályzatának megfelelő használatára bármely, az Ön tulajdonában vagy használatában lévő Android operációs rendszerrel működő eszközön. Ennek keretében Ön jogosulttá válik a Mobilalkalmazás telepítésére, és jogosulttá válik azt a licenc érvényességi ideje alatt saját céljaira használni.
 • A Szoftveren keresztül elérhető Videók alkalmazáson belüli vásárlás útján érhetők el. Ezek kapcsán Ön mint felhasználó a megvásárolt tartalmak tekintetében időben korlátlan felhasználási jogot szerez.
 • A felhasználási engedély az alkalmazás rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelemre vonatkozik; az engedély nem terjed ki különösen az alkalmazás és annak tartalmának terjesztésére, átdolgozására és műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére, kölcsönzésére, lízingelésére. Ön kizárólag a Szerződésben kifejezetten biztosított felhasználásokra szerez jogosultságot, minden más jogot a Szolgáltató mint ezen jogok jogosultja kifejezetten fenntart.
 • Ön nem jogosult a Szoftver kölcsönzésére, lízingelésére, értékesítésére, terjesztésére vagy alfelhasználási engedély biztosítására. Ön nem jogosult továbbá a Szoftver másolására (a jelen Szerződésben kifejezetten engedélyezett eseteken túlmenően), visszafejtésére, a forráskód bármilyen visszanyerésére, vagy a Szoftver átdolgozására, a szöveges tartalmak változtatás nélküli vagy átdolgozott újraközlésére, a Videók másolására, többszörözésére, terjesztésére.
 • Jelen Szerződés feltételei vonatkoznak a Szoftver bármely frissítésére, új verzió kiadására, valamint bármely kiegészítőre, kivéve ha az adott frissítésre külön licencfeltételek kerülnek kibocsátásra.
 • Karbantartás és támogatás: A Szoftver tekintetében a Szolgáltató jelen Szerződés alapján nem nyújt karbantartást vagy támogatást. A karbantartással, illetve támogatással kapcsolatosan a Szolgáltatót, illetve a Google-t semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli.
 • Szellemi alkotások: Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatás védett szellemi alkotásokat tartalmaz, és hogy ezen szellemi alkotások használatára, felhasználására Ön a Szerződésben kifejezetten biztosított jogosultságokon túlmenően nem jogosult.
 • A Mobilalkalmazásban és Weboldalon, valamint azok felületein megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a Szoftverben elérhető videót, fényképet, grafikát és egyéb anyagokat, a Szoftver felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató kizárólagos joga, és a Szoftver rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 • A Szerződés továbbá nem biztosít Önnek semmilyen jogot a Szolgáltató kereskedelmi nevének vagy védjegyének bármilyen formában történő használatára, hasznosítására.
 • Amennyiben bármely harmadik fél olyan követelést támaszt, miszerint a Szoftver, illetve a Szoftver birtoklása, használata ezen harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogait sérti, úgy a Szolgáltató, nem pedig a Google felelős az ilyen igények kivizsgálásáért, az esetleges alapos igények teljesítéséért.
 • Intézkedések a jogsértő használat megakadályozására: A Szoftver tartalmaz olyan műszaki megoldásokat, amelyek a licenc nélküli, valamint a licenc terjedelmét meghaladó használat megakadályozására szolgálnak. Ezen intézkedések keretében sor kerülhet egyes, személyes adatnak nem minősülő adatok elküldésére a Szolgáltató felé. Az ilyen intézkedések kijátszása, a Szoftver ilyen célú módosítása büntető- és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.
 • Hozzájárulás adatok használatához: Ön hozzájárul adatainak a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez.
 • A Szolgáltató bizonyos műszaki és kapcsolódó adatokat gyűjtsön, ideértve az Ön eszközére vonatkozó műszaki paramétereket, a futtatott operációs rendszer és alkalmazások, valamint a kapcsolódó perifériák adatait, valamint a szoftverfrissítések létrehozásához kapcsolódóan a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat is. A Szolgáltató jogosult ezen adatok használatára a termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére mindaddig, amíg azok nem azonosítják Önt, azaz amíg ezen adatok nem minősülnek személyes adatnak.
 • Hatály és megszűnés: A Szerződés annak Ön vagy a Szolgáltató általi felmondásáig marad hatályban. A Szerződés és az az alapján biztosított felhasználási engedély továbbá automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha Ön nem tartja be a Szerződés és felhasználási engedély egyéb irányadó feltételeit. A felhasználási engedély megszűnésekor Ön köteles felhagyni a Szoftver valamennyi használatával, és eltávolítani a Szoftver minden egyes példányát vagy azok bármely, Ön által tárolt részét.
 • A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szoftver használatával összefüggésben felmerült károkért. Így a Szolgáltató az irányadó jog által megengedett mértékig nem felelős bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatáshoz történő hozzáférésének esetleges megszűnéséért vagy megszüntetéséért, az abból eredő károkért.
 • Szolgáltató nem szavatolja, hogy (a) a Szoftver maradéktalanul kielégíti az Ön speciális igényeit, illetve együttműködésre képes az Ön egyéb szoftvereivel (b) a Szoftver megszakítás nélkül, biztonságosan, hibamentesen működik, (c) a Szoftver használatának eredményeképp létrejött adatok megbízhatóak és minden esetben pontosak, (d) a Szoftver vagy a Szolgáltató által ezzel kapcsolatban nyújtott bármely egyéb szolgáltatás megfelel a felhasználói elvárásoknak, (e) a Szoftverben jelentkező hibák azonnal kijavításra kerülnek. Semmilyen, a Szolgáltató vagy annak képviselője által adott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás nem teremt ettől eltérő, ezt meghaladó felelősségvállalást a Szolgáltató részéről.
 • A licencfeltételek változásai: Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftverre vonatkozó licencfeltételeket rendszeresen felülvizsgálja, és azokat módosítsa. A licencfeltételek megváltozásáról a Szolgáltató a Szoftver felületén, a Szoftver következő alkalommal történő használatakor értesíti Önt. Ön a Szoftver további használatával elfogadja a Szerződés módosítását.
 • Irányadó jog. A Szoftverre a magyar jog rendelkezései irányadók. Tekintettel a Szoftver nemzetközi szintű hozzáférhetőségére, Ön kijelenti, hogy a Szoftver használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Szoftver használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Önt terheli a felelősség.
 • A Szerződés nyelve. A Szerződés magyar nyelven jön létre. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szerződés magyar nyelvű változatát más nyelvre is lefordíttatta, azt csak a felhasználók kényelme érdekében tette, és ebben az esetben is a magyar nyelvű változat az irányadó az Ön és a Szolgáltató közötti jogviszonyra. Amennyiben a magyar nyelvű Szerződés és annak bármilyen más nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

A felelősség korlátozása

A Szolgáltatásokat a Felhasználók saját felelősségükre használhatják.
Felhasználó a Szoftver használatával tudomásul veszi, hogy a Szoftver „as is”, illetve „as available” alapú, így azt csak saját felelősségére használhatja.
Bár a Weboldal és a Mobilalkalmazás üzemeltetői minden tőlük telhetőt megtesznek a tartalmak hitelességének ellenőrzéséért és biztosításáért, a Tamini Médiaműhely Bt. nem tartozik felelősséggel a harmadik fél által szolgáltatott információtartalmakért, amelyek a Weboldalon és a Mobilalkalmazásban megjelennek.
A Tamini Médiaműhely Bt. nem tartozik felelősséggel azon esetleges károkért, amelyek
 • a Weboldal és a Mobilalkalmazás illetve az azon keresztül kapott információk felhasználásához kapcsolhatók
 • a szolgáltatás esetleges átmeneti használatra képtelen állapotából származnak
 • harmadik félnek felróható okokból (nem megfelelő működés, hiányosság, hiba, üzemzavar, információtovábbítási késedelem, vírus, vonalhiba) keletkeznek
A Mobilalkalmazásban és a Weboldalon található összes információ csupán tájékoztató jellegű, nem minősül szakmai felvilágosításnak, tanácsadásnak, nem helyettesíti az alapos és részletes személyes konzultációt. A Videókban látható gyakorlatok saját felelősségre végezhetők.

Hibás használat, téves adatmegadás

Amennyiben a Megrendelő hibás adatot ad meg, például e-mail cím vagy számlázási cím, akkor a Tamini Médiaműhely semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

Adatvédelem

A Tamini Médiaműhely Adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el.

Fizetés

A Mobilalkalmazáson belül a Videók megtekintésére akkor van lehetőség, ha a Megrendelő a Videók letöltésének egyszeri díját megfizették. A díjfizetés többféle módon történhet.

Barion

A Mobilalkalmazásban és a Weboldalon az egyszerűsége és gyorsasága miatt a biztonságos online kártyás fizetést lehetővé tevő rendszer, a Barion használata javasolt.
"A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013." A Barion rendszerről bővebb információ a Barion weboldalán található.

A vásárlás menete a következő:
 1. Számlázási adatok megadása. Ezen adatok hibátlan és hiánytalan kitöltése a sikeres vásárlás elengedhetetlen feltétele
 2. Fizetési mód választása: "Bankkártya vagy Barion egyenleg"
 3. Az ÁSZF megismerése és elfogadása a checkbox kipipálásával
 4. Az adatkezelési szabályzat megismerése és elfogadása a checkbox kipipálásával
 5. Ha a termék neve és ára a Rendelési összesítő részben megfelelő, akkor a Tovább a fizetéshez gomb megnyomásával indítható a fizetés
 6. A rendszer átirányítja a Felhasználó böngészőjét a Barion fizetési oldalára. Az itt megadott személyes- és kártyaadatok nem jutnak el a Császárvonal rendszereihez, azokat a Barion magas biztonsági fokozatú informatikai megoldásai őrzik.
 7. A Barion rendszerben Barion egyenlegről vagy bankkártyáról a fizetési adatok megadása után megtörténik a fizetés
 8. A fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről a Barion a Felhasználónak e-mailben tájékoztatást küld
 9. A Barion a Császárvonal szervereit is értesíti a fizetés státuszáról
 10. Sikeres vásárlás esetén a Császárvonal rendszere egyedi aktiváló kódot küld a Felhasználónak az általa megadott email-címre, amely kóddal a Mobilalkalmazás 3 különböző telepítésében férhet hozzá a Felhasználó a megvásárolt Videókhoz
 11. A vásárlásról a Felhasználó által megadott adatok alapján a Billingo online számlázó rendszerében automatikusan számla készül, amit szintén a megadott email-címre küld a számlázó.
 12. Esetleges sikertelen fizetés után a meghiúsulásról értesítő e-mailt küldünk
 13. A fizetési folyamat végén a tájékoztató ablak bezárható, minden további adminisztráció attól független, háttérben zajló művelet.
Ez a folyamat az adatmegadás után jellemzően pár másodperc alatt lezárul.

Átutalás

Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, választhatja az átutalást is fizetési módként. Ekkor azonban hosszabb a folyamat átfutási ideje, mert a beérkező fizetéseket egyenként, kézzel kell feldolgoznunk.
Ebben az esetben a vásárlás menete a következő:
 1. Számlázási adatok megadása. Ezen adatok hibátlan és hiánytalan kitöltése a sikeres vásárlás elengedhetetlen feltétele
 2. Fizetési mód választása: "Átutalás"
 3. Az ÁSZF megismerése és elfogadása a checkbox kipipálásával
 4. Az adatkezelési szabályzat megismerése és elfogadása a checkbox kipipálásával
 5. Ha a termék neve és ára a Rendelési összesítő részben megfelelő, akkor a Tovább a fizetéshez gomb megnyomásával indítható a fizetés
 6. A Császávonal rendszere a Felhasználó által megadott email-címre a Felhasználó által megadott adatokkal díjbekérőt küld 14 napos fizetési határidővel
 7. Az átutaláskor megjegyzésben célszerű megadni a díjbekérő számát a gyorsabb azonosítás és teljesítés érdekében
 8. A Videók díjának megérkezésekor a sikeres azonosítást követően munkatársaink kiküldik a Felhasználó által megadott e-mail címre az aktiváló kódot, amely kóddal a Mobilalkalmazás 3 különböző telepítésében férhet hozzá a Felhasználó a megvásárolt Videókhoz
 9. A kód kiküldése után azonnal számla készül a Billingo rendszerében, amit a Billingo ki is küld a Felhasználó által megadott adatokkal a Felhasználó email-címére.
 10. A díjbekérő kiküldése után a tájékoztató ablak bezárható, minden további adminisztráció attól független, háttérben zajló művelet.
Amennyiben a sikeres átutalást követő 3-4 munkanap alatt nem érkezik meg az aktiváló kód, az ügyfélszolgálaton azonosítást követően kérhető a kód újraküldése.
Amennyiben az átutalás vagy a Barion rendszerében történt fizetés is sikeres volt, de nem érkezett meg e-mailben az aktiváló kód és a számla, az ügyfélszolgálaton azonosítást követően kérhető az e-mail cím helyesbítése és a kód, valamint a számla újraküldése.

App Store In-app Payment

A Felhasználó iOS platformon a vásárlást az Apple szabályzatának megfelelően kizárólag az Apple által nyújtott vásárlási rendszerben végezheti el.
Ebben az esetben a vásárlás menete a következő:
 1. Az alkalmazáson belül a megjelenő terméklistában kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket a termék neve mellett megjelenő "Megveszem" gomb megnyomásával
 2. Az Apple In-app Payment rendszere a felhasználói beállításoktól függően a vásárlás jóváhagyását kérheti
 3. A vásárlás után mobilalkalmazás a Császárvonal.hu rendszerével elvégzi a vásárlás érvényességének ellenőrzését
 4. Sikeres vásárlást követően megjelenik a letölthető videók listája
 5. Ha a terméket más készüléken korábban a Felhasználó már megvásárolta, akkor a vásárlási oldalon a "Megveszem" gomb helyett választhatja a "Korábbi vásárlás visszaállítása" lehetőséget is. Ekkor Az Apple és a Császárvonal szerverei megvizsgálják, hogy a Felhasználó valóban rendelkezik-e korábbi érvényes vásárlással, és amennyiben igen, a Mobilalkalmazásban megjelenik a letölthető videók listája.
 6. A vásárlásról a Felhasználónak az Apple állít ki számlát, melyet e-mailen küld el a Felhasználó által az Apple rendszerében történt regisztrációkor megadott e-mail címére.
 7. A fizetés után a megvásárolt termékek azonnal elérhetők.